תמונה ברכה בשילוב הפסוק "מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה" - קישוט לתלייה על הקיר