תמונה ברכת אשת חיל עם שילוב מזמור אשת חיל מלא.

"רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה" - קישוט לתלייה על הקיר