גביע קידוש וצלחת תואמת מניקל רקוע בצבע כסוף בשילוב חמש טבעות מת