גביע קידוש וצלחת תואמת מניקל רקוע בצבע כסוף

 

כוס קידוש